Σχεδιασμος Σηματος / Λογοτυπου

SkylabCreative :: Σήμα - Λογότυπο

Όπως λέμε «Σήμα κατατεθέν»

«Σήμα» είναι το γραφικό σχέδιο ή το σύμβολο, που χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις, οργανισμούς ή προϊόντα, καθώς και από φυσικά πρόσωπα («Οικόσημο»), ώστε να  επιτυγχάνεται η δημόσια αναγνώρισή τους. Ονομάζεται δε και «Λογότυπο» όταν περιλαμβάνει την επωνυμία ή το όνομα που συνοδεύει. Συνδέεται άρρηκτα με το προϊόν ή την επιχείρηση που αντιπροσωπεύει και αποτελεί το κύριο στοιχείο δημιουργίας εταιρικής ταυτότητας. Συνήθως συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης, για την πιστή εφαρμογή του σε οποιαδήποτε μορφή παρουσίασης.

Ο σωστός σχεδιασμός ενός σήματος, λογοτύπου ή οικοσήμου, προϋποθέτει οτι έχει προηγηθεί μια προσεκτική έρευνα, σχετική με τα χαρακτηριστικά του, ώστε το σήμα να εμπνέει μοναδικότητα, αξιοπιστία και να αντιπροσωπεύει τις αξίες και όλα εκείνα  που ο κάτοχός του επιθυμεί. Ειδικά στην περίπτωση των οικοσήμων, οι κανόνες σχεδιασμού ακολουθούν τις πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις της Εραλδικής Επιστήμης.

Στη SkylabCreative δημιουργούμε, σήματα, λογότυπα και οικόσημα υψηλής ποιότητας, εδώ και χρόνια, λαμβάνοντας υπ” όψιν όλα τα παραπάνω και ακόμη περισσότερα. Απώτερος σκοπός μας είναι, η τελική μακέτα να αντιπροσωπεύει απόλυτα τον πελάτη και ταυτόχρονα να εκπληρώνει το σκοπό, για τον οποίο  δημιουργήθηκε.

Εάν έχετε ήδη εμπορικό σήμα ή λογότυπο, αναλαμβάνουμε, με υπευθυνότητα, την «ανανέωση» ή την ανακατασκευή του. Εάν δεν έχετε και θέλετε να το δημιουργήσουμε για εσάς, αναλαμβάνουμε πρόθυμα τον σχεδιασμό του.  Για την έρευνα και το σχεδιασμό ενός ιστορικού, εραλδικού οικοσήμου, για όλους εκείνους που επιθυμούν να διαιωνίσουν το όνομα, να εδραιώσουν τους δεσμούς και να τιμήσουν την παράδοση της οικογένειάς τους, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας.  

Κατοχύρωση / Καταχώρηση Εμπορικού Σήματος – Λογοτύπου

Για να αποφύγετε την  παράνομη χρήση ή την αντιγραφή και χρήση του σήματός σας από τρίτους, θα πρέπει να το καταχωρήσετε, για να το κατοχυρώσετε, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η SkylabCreative, σε συνεργασία με έμπειρους δικηγόρους, προσφέρει την εν λόγω υπηρεσία και αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για εσάς.

 

  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Twitter
  • DeviantArt