Σχεδιασμος Εταιρικης Ταυτοτητας

Όπτική και Λειτουργική Εταιρική Ταυτότητα

Η Ταυτότητα της επιχείρησής σας…

H «Εταιρική Ταυτότητα» είναι το «Α» στην αλφάβητο της επιχείρησής σας. Τόσο προς τα έξω (Πελάτες, Προμηθευτές, Μέσα Επικοινωνίας), όσο και προς το εσωτερικό της (Προσωπικό, Μέτοχοι, Συνεργάτες), είναι το μέσο με το οποίο επικοινωνείτε και στο οποίο στηρίζεστε για να μεταδώσετε τη μοναδικότητα ,τη συνοχή, την αναγκαιότητα και το επίπεδο της επιχείρησής σας.

Η εταιρική ταυτότητα χωρίζεται σε δύο τομείς, εξίσου σημαντικούς για την επιτυχία της προσπάθειάς σας να ανταγωνιστείτε, να αναπτυχθείτε και να αναδειχθείτε στον κόσμο των επιχειρήσεων: Την Οπτική Εταιρική Ταυτότητα και τη Λειτουργική Εταιρική ΤαυτότηταΚαι στις δύο περιπτώσεις, η SkylabCreative μπορεί να σας καθοδηγήσει, ώστε, να εκμεταλλευτείτε στο μέγιστο τα πλεονεκτήματα που μπορούν να σας προσφέρουν

Οπτική Εταιρική Ταυτότητα

Η Οπτική Εταιρική Ταυτότητα αφορά σε κάθε-τι υλικό που συνιστά άμεση ή έμμεση επικοινωνία της επιχείρησης καθώς και σε οποιοδήποτε υλικό της ανήκει ή πωλείται από αυτή.

Για να πούμε τα πράγματα πιο απλά, η Οπτική Ταυτότητα της Εταιρίας είναι αυτή που αποτυπώνεται σε όλα τα έγγραφα, ρουχισμό, επιγραφές, διαφημιστικά (έντυπα, ηλεκτρονικά ή άλλα), δώρα, γραφική ύλη, οχήματα, μηχανήματα, εργαλεία, είδη ψυχαγωγίας, βοηθητικά μέσα, συσκευασίες, κλπ. Εμφανίζεται σε όλα τα έντυπα που συνοδεύουν τις υπηρεσίες και αποτυπώνεται σε όλα τα προϊόντα της επιχείρησης. 

ΤΠαράδειγμα Οπτικής Εταιρικής Ταυτότηταςα βασικά – αρχικά υλικά που αποτελούν την Οπτική Εταιρική Ταυτότητα περιλαμβάνουν την επιγραφή της επιχείρησης, την εταιρική κάρτα, το επιστολόχαρτο και το φάκελό του (Δείτε σχετικές δουλειές μας εδώ). Αυτά απεικονίζουν το σήμα ή λογότυπό της επιχείρησης, τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρίας (και του αντιπροσώπου της – στην κάρτα) και μπορεί να συνοδεύονται από κάποιο μήνυμα ή σλόγκαν, ειδικά διαμορφωμένο, για την κάθε περίπτωση. Καθώς η επιχείρηση μεγαλώνει ή επεκτείνεται, μπορούμε να επεκτείνουμε και την Οπτική Εταιρική Ταυτότητα σε επιπλέον υλικά, ώστε να επικοινωνήσουμε την ανάπτυξη αυτή και να ενισχύσουμε την αναγνωρισιμότητα και τη συνοχή της επιχείρησης.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει πως μπορούμε να βάζουμε τα παραπάνω στοιχεία άναρχα και όπως μας βολεύει την κάθε φορά. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε αρνητικά αποτελέσματα, παρουσιάζοντας μια εικόνα ασυνέχειας και αστάθειας που μπορεί να μπερδέψει και τελικά να κλονίσει την εμπιστοσύνη των πελατών μας. Στόχος είναι πάντοτε να ακολουθούμε συγκεκριμένους κανόνες που εξυπηρετούν την καλύτερη δυνατή προβολή και προώθηση της επιχείρησης, σύμφωνα με τους στόχους, που έχουν τεθεί κατά τη δημιουργία του σήματός της.

Προκειμένου να μπορείτε να παίρνετε ενημερωμένες αποφάσεις, θα μπορούσαμε να αναλύσουμε ακόμη περισσότερο τις εφαρμογές και τη σημαντικότητα της Οπτικής Εταιρικής Ταυτότητας, γεμίζοντας σελίδες παραδειγμάτων, θεωρίας, στατιστικών και μετρήσεων αποδοτικότητας. Για την οικονομία του χρόνου σας, όμως, θα περιοριστούμε στο να αναφέρουμε επιγραμματικά κάποια από τα πλεονεκτήματα, που προσφέρει σε μία επιχείρηση . Για περισσότερες πληροφορίες  ως προς τον τρόπο, που μπορεί η Οπτική Εταιρική Ταυτότητα να βοηθήσει τη δική σας επιχείρηση, επικοινωνήστε μαζί μας.

Χαρακτηριστικά:

  1. Η Οπτική Εταιρική Ταυτότητα προσφέρει παρουσία και αναγνωρισιμότητα. Είναι πολύ σημαντικό, για το κοινό της κάθε οντότητας, που δραστηριοποιείται δημόσια, να γνωρίζει την ύπαρξη, το όνομα και τη δραστηριότητά της και να έχει άμεσα διαθέσιμη τη δυνατότητα επικοινωνίας με αυτή.
  2. Δημιουργεί εικόνα, συμβολισμό και εδραιώνει την υπόσταση της επιχείρησης. Στηρίζει τη φήμη. Η ταύτιση με το υπαρκτό, που δημιουργείται από την Οπτική Εταιρική Ταυτότητα, δημιουργεί αίσθηση ασφάλειας, επιβεβαίωσης και υπόστασης της επιχείρησης, επηρεάζοντας άμεσα το επίπεδο και τη φήμη της. 
  3. Υποδηλώνει οργάνωση, δομή και σταθερότητα. π.χ. ένας τίτλος εργασίας όπως «B2B – Υπεύθυνος Πωλήσεων» στην επαγγελματική σας κάρτα, υποδηλώνει την ύπαρξη προϊσταμένου και υφισταμένου προσωπικού, αλλά και την ύπαρξη τμημάτων. Έτσι δημιουργείται η αίσθηση δομής, γνώσης και εξειδίκευσης.
  4. Βοηθά στην εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης, καθώς, το προσωπικό της επιχείρησης αποκτά συνοχή και αναγνώριση.Σε συνδυασμό με τη Λειτουργική Εταιρική Ταυτότητα, η Οπτική επιτυγχάνει την ένωση του προσωπικού σε ομάδες και τονώνει το, πολύ σημαντικό για αυτούς, αίσθημα ένταξης και αναγνώρισης, που με τη σειρά του λειτουργεί ως κίνητρο απόδοσης και  παραγωγικότητας.

Λειτουργική Εταιρική ΤαυτότηταΛειτουργική Εταιρική Ταυτότητα

Η Λειτουργική Εταιρική Ταυτότητα αφορά στους κανόνες και στις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται από το προσωπικό και τη διοίκηση, ώστε το μήνυμα της οπτικής ταυτότητας και του διαφημιστικού σχεδιασμού να παρουσιάζεται ενιαία και αξιόπιστα.

Ουσιαστικά, η Λειτουργική Εταιρική Ταυτότητα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείριση, ως οντότητα, ενεργεί και αντιδρά σε κάθε εσωτερική ή εξωτερική δράση και επικοινωνία. Συνοδεύει τον Κανονισμό Λειτουργίας μιας επιχείρησης, τον οποίο εμπλουτίζει με σημαντικά στοιχεία διαχείρισης marketing (management), που στηρίζουν τη φιλοσοφία και το προφίλ που θέλει να προωθήσει, ενώ παράλληλα συμπληρώνει την Οπτική Ταυτότητα σε όλα της τα χαρακτηριστικά.

Παράδειγμα: Κάποιος κανονισμός λειτουργίας ορίζει πως «όλοι οι υπάλληλοι που έρχονται σε επαφή με πελάτες για την αντιμετώπιση παραπόνων, θα πρέπει να συμπεριφέρονται με ευγένεια και, εάν δεν μπορούν να λύσουν τα προβλήματα, που τους τίθενται, θα πρέπει να απευθύνονται στους προϊσταμένους τους.» 

Ο ορισμός που μόλις διαβάσαμε, αποτελεί μια καλή γενική οδηγία, αλλά αφήνει πολλά περιθώρια εφαρμογής, τα οποία, ενδεχομένως, να θέσουν σε κίνδυνο την ενιαία εικόνα της επιχείρησης. Στους γρήγορους ρυθμούς που κινούνται οι επιχειρήσεις στις μέρες μας και στο πλαίσιο της ευελιξίας, που θέλει ένα στέλεχος να ασχολείται με περισσότερα θέματα από αυτά στα οποία είναι εξειδικευμένο, είναι συχνό το φαινόμενο να δίνονται πρόχειρες και συχνά αντιφατικές απαντήσεις σε ερωτήματα πελατών. Αυτές οι περιπτώσεις κλονίζουν τη φήμη μιας επιχείρησης και , συνήθως, δημιουργούν ανασφαλείς και δυσαρεστημένους πελάτες, οι οποίοι- να είστε βέβαιοι- πως θα μοιραστούν την άσχημη εμπειρία τους και με τρίτους.

Τέτοιες άβολες και πολλές φορές ντροπιαστικές καταστάσεις μπορούν να αποφευχθούν με τη βοήθεια της Λειτουργικής Εταιρικής Ταυτότητας. Σε αυτή την περίπτωση, που συμπληρώνει τον Κανονισμό Λειτουργίας, αναλύει τις πιο πιθανές ερωτήσεις που μπορεί να θέσει ένας πελάτης και παρέχει έτοιμες τις απαντήσεις τους. Με αυτό τον τρόπο, βοηθάει το στέλεχος να ανταπεξέλθει άμεσα και με βεβαιότητα, ακόμη και σε θέματα στα οποία δεν έχει εξειδίκευση. Επιπλέον δημιουργεί μια ενιαία ταυτότητα λειτουργίας και για τα υπόλοιπα στελέχη, που μπορούν, πλέον, με την κοινή λίστα ερωταπαντήσεων, να λειτουργούν ως μια ομάδα. Η Λειτουργική Εταιρική Ταυτότητα παρέχει, στα στελέχη και στο προσωπικό, υποστήριξη, αυτοπεποίθηση και σιγουριά, καθώς εργάζονται με λιγότερο άγχος, διαχειρίζονται καλύτερα το χρόνο και λύνουν το πρόβλημα, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον πελάτη που επικοινώνησε.

Αποτέλεσμα: ένας ικανοποιημένος πελάτης, που αισθάνεται πως συνεργάζεται με μια σταθερή επιχείρηση, που έχει απόλυτη γνώση του αντικειμένου της, ενώ είναι βέβαιο πως θα την προτείνει για συνεργασία και σε άλλους.

Η Λειτουργική Εταιρική Ταυτότητα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, μέσα από το οποίο αναδεικνύεται η μοναδικότητα της επιχείρησης και  οι ανάγκες που αυτή καλύπτει. Επιπλέον,η Λειτουργική Εταιρική Ταυτότητα υποστηρίζει τη μεθοδολογία, που ακολουθεί το προσωπικό και η εταιρία, ώστε, η εικόνα της τελευταίας προς το κοινό, να προβάλλει με συνοχή και αξιοπιστία. 

 Η Λειτουργική Εταιρική Ταυτότητα, ενδεχομένως, να φαντάζει ως κάτι το πολύπλοκο, καθώς, για τη δημιουργία της, απαιτείται βαθιά ανάλυση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης. Πράγματι, έτσι είναι! Εντούτοις, η εφαρμογή της είναι ευέλικτη, καθώς μπορεί να γίνει σταδιακά, ανάλογα με τη σύνθεση και δομή της εταιρίας που χαρακτηρίζει. Η εκπόνηση της Λειτουργικής Εταιρικής Ταυτότητας είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της επιχείρησης, που καλείται να υπηρετήσει. Καθώς συμβαδίζει με την ανάπτυξη της επιχείρησής και συνεργάζεται με την Οπτική Ταυτότητα και τον Κανονισμό Λειτουργίας, η Λειτουργική Εταιρική Ταυτότητα «τελειοποιείται» σε βάθος χρόνου, με μικρές παρεμβάσεις και μεταβολές.

Εάν δεν διαθέτετε Κανονισμό Λειτουργίας και Λειτουργική Εταιρική Ταυτότητα, η SkylabCreative μπορεί να σας βοηθήσει στη συγγραφή και εφαρμογή τους.

  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Twitter
  • DeviantArt